Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Η ώρα των επιλογών είναι εδώ


<< Η κριτική φλόγα της ιστορίας γίνεται στο σπουδαστήριο. Η φλόγα όμως που ζωντανεύει τις ιστορικές περιόδους, φέρνοντας στο φως τις μεγάλες και ωραίες στιγμές τους είναι δουλειά των Οραματιστών, των Συσσωρευτών ιδεών που έρχονται η μία πίσω από την άλλη, σαν κύματα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα και που τελικά πνίγουν στην ορμή τους κι αυτούς τους ίδιους οραματιστές. Το ξέρει καλά η θάλασσα της Σαλαμίνας. >>
ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ


ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ Η ΗΩ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ;


Ενώ οι Έλληνες εδημιούργησαν και ανέπτυξαν την πρώτη των Πανελλήνων Πολιτεία (ενιαία πληθυσμιακή φυλετικοεθνική και γεωγραφική οντότητα = Κράτος) από το 1916 εκυριάρχησαν σε αυτό οι ελλαδίτες γραικύλοι.
Έκτοτε, και εώς σήμερα, οι τελευταίοι σπρώχνουν συνεχώς τους πρώτους από παγίδα σε παγίδα...
Μια από τις πιο θανάσιμες αλλά η πιο δυσκολοπροσπελάσιμη, όχι όμως απροσπέλαστη, ήταν η "ένταξις της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ."
Τα αποτελέσματα αυτής και αργότερα της εισόδου μας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, τα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.


Η κατάσταση είναι δυσκολοπροσπελάσιμη γιατί με την εισαγωγή μας, την παραμονή μας στην τότε Ε.Ο.Κ. και στην σημερινή Ε.Ε. επιτύχαμε να εισχωρήσουμε στο βάραθρο της "παγκοσμιοποίησης" και "ο μ ο γ ε ν ο π ο ί η σ η ς" δηλαδή στην οριστική μας μαζικοποίηση και αριθμοποίηση, που σημαίνει: όχι μόνο την απογύμνωση μας από όλα στοιχεία που συνέθεταν την φυλετικοεθνική μας, την πολιτισμική μας , ιστορική μας ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, αλλά συνετέλεσαν και στην αποπνευματικοποίηση μας.


Η ένταξη μας στην Ε.Ο.Κ και αργότερα Ε.Ε, είχε και έχει, ως αντικειμενικό της στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη των συνθηκών και διαδικασιών αφανισμού των Ελλήνων και διαγραφής της Ελλάδας ακόμα και από τον χάρτη.


Η επιλογή είναι δική μας...


Οι παγίδες διχασμού μας , όπως και το "τρομολαγνικό" κλίμα που καλλιεργείται πολλές... η τελευταία είναι το δίλημμα: Ευρώ ή Δραχμή;


Όλα είναι επιλογές...


ΕΠΙΛΟΓΕΣ...

Πηγή αποσπασμάτων:
"Πυραιθέριον Ελλήνων Όραμα" Ι. Φουράκη, Α' έκδοση 2002, Εκδ. ΤΑΛΩΣ

Τα αποσπάσματα υπέστησαν επεξεργασία από την καθαρεύουσα ώστε να εκλαϊκευθούν στην καθομιλουμένη δημοτική