Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Μασονία κατά ΙΩΑΝΝΗ Π. ΦΟΥΡΑΚΗ (Μέρος Α΄)

Εξώφυλλο της εφημερίδας Η ΑΛΗΘΕΙΑ Δευτέρα 25 Ιουνίου 1979Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979
ΑΡ.ΦΥΛ. 229Ὃπως καταγγέλθηκε ἐνόρκως, ἀπὸ σοβαροὺς μάρτυρες, στὴν πρὸσφατη δὶκη μας στὰ Χανιὰ, κατὰ τὴν ὁποία ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ ἀπὸ τὸ Ἐφετεῖο πανηγυρικά
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
Σὲ βάρος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπὸ τὴ Μασωνία
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΦΟΥΡΑΚΗΣ-ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ : “ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”


ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ τὴν περασμένη Τετάρτη 20 Ἰουνίου στὸ Ἐφετεῖο Χανίων, ἡ ὑπὸθεση ἡ σχετικὴ μὲ τὴν “ὑπεξαγωγὴ τῶν μασονικῶν ἐγγράφων”, ὄπως εἷχε χαρακτηριστεῖ ἡ ἀφαίρεση, ἀπὸ τὴ Μασωνικὴ Στοὰ Ἡρακλείου “Ἀριάδνη”, τῶν μασωνικῶν χαρτίων, ἀπὸ τὸν Τέλη Γιαννακουδάκη.
Η ΔΙΚΗ αὐτή, ἱδιαίτερα μεγάλης σημασίας, ἀποδείχτηκε ἀκόμη σπουδαιότερη, γιὰ τὸ ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια της, πνευματικοὶ ἅνθρωποι, ἐγνωσμένου κύρους καταθέτωντας ἐνόρκως, ἀποκαλύψανε :
•Κατασκοπεία σὲ βἀρος τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων, ἀπὸ τὶς Μασωνικὲς Στοὲς Ἡρακλείου καὶ Χανίων κατὰ τὸ 1974, σχετικὰ μὲ τὸ Κυπριακό, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Διεθνῆ Σιωνισμὸ καὶ τὴν Ἀμερικάνικη ΣΙΑ.
•Ἄμεση σχέση τῶν Μασώνων μὲ τὴ Διχτατορία τοῦ 1967, πολλὰ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ὁποίας εἶχαν τὴ μασωνικὴ ἱδιότητα.
•Ἀντεθνικὴ δράση τῆς Μασωνίας καὶ στενὴ συνεργασία της μὲ τὸ Διεθνῆ Σιωνισμὸ καὶ μὲ ἀπώτερο σκοπό της τῇ διάβρωση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Κοινωνίας μας.

Για ὅλα αὐτὰ καὶ διάφορα ἅλλα σοβαρὰ στοιχεῖα κατὰ τῆς Μασωνίας, τὰ ὁποῖα κατατεθήκανε καὶ γραφτήκανε στὰ πραχτικὰ, εἷναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀσκηθοῦν ποινικὲς διώξεις δεδομένου ὅτι ὁ Εἰσαγγελέας τῆς ἕδρας ζήτησε νὰ κατατεθοῦν καὶ ἀναλυτικὰ ὑπομνήματα στὴν Εἰσαγγελικὴ Ἀρχή.
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ποὺ χαρακτηρίσανε μὲ θάρρος καὶ παρρησία τὴ Μασωνία σὰν ἐχθρὸ τῆς Πατρίδας, τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Κοινωνίας, ἦταν οἰ κ.κ. 1) Νίκος Ψαρουδάκης, γνωστὸς ἀγωνιστής, συγγραφέας καὶ ἐκδότης τῆς “Χριστιανικῆς”. 2) Κυριάκος Διακογιάννης διεθνῶς γνωστὸς καὶ ὁ πιὸ πολυδιαβασμένος σύγχρονος Ἕλληνας συγγραφέας, ἀπὸ τὰ ἀποκαλυπτικὰ βιβλία του “Στὴν Κόλαση τῆς ΚΥΠ”, “Σκυλάνθρωποι τῆς ΕΣΔ”, “Πωλεῖται Πατρίς” κ. ἅ. 3) Γιάννης Φουράκης δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας, γνωστὸς ἀπὸ τὸ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο του “Σιωνιστικὲς Συνωμοσίες στὴν Ἕλλάδα” καὶ 4) Παῦλος Γοντικάκης, Ἱστορικός, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβώνης.
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ, μὲ Προεδρεύοντα τὸν Ἐφέτη κ. Ἀλιφιέρη καὶ συνέδρους τὸν Ἐφέτη κ. Σπυρόπουλο καὶ τὸν Πρόεδρο Πρωτοδικῶν Χανίων καὶ στὴν Εἰσαγγελικὴ ἕδρα τὸν Ἐφέτη κ. Βαβαρέζο, ἀθώωσε παμψηφεὶ τοὺς κατηγορούμενους Μάνο Χάρη καὶ Νίκο Ψιλάκη, καὶ δίκασε μόνο τὸν Ἀριστοτέλη Γιαννακουδάκη 2 μῆνες φυλακὴ μὲ τὸ ἐλάχιστο ποσὸ μετατρεψιμότητας (200 δρχ.), ἀναγνωρίζοντάς του τὸ σοβαρὸ ἐλαφρυντικὸ “τῶν μὴ ταπεινῶν ἐλατηρίων” στὴν πράξη ποὺ ἔκανε νὰ πάρει τὰ χαρτιὰ τῶν Μασώνων.

ΑΞΙΖΕΙ νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι τὸ Πρωτόδικο Δικαστήριο (Τριμελὲς Πλημμελειοδικεῖο Ἡρακλείου) εἷχε καταδικάσει καὶ τοὺς 3 κατηγορούμενους σὲ 24 μῆνες φυλακὴ, συνολικά!!!
ΑΠΟ πλευρᾶς μαρτύρων κατηγορίας καταθέσανε μὲ πολὺ πάθος οἱ Μασῶνοι Ἡρακλείου Πουλιανάκης Βασίλειος, γιατρός, Γαροφαλάκης Κώστας γιατρός, Μάρκος Καψινάκης καὶ Ἀλέκος Παπαδάκης, ἔμποροι. Οἱ ἴδιοι, ὡς γνωστὸν, εἷχαν προσπαθήσει νὰ παρασταθοῦν καὶ σὰν πολιτικοὶ ἐνάγοντες στὴν πρωτόδικη δίκη, ἀλλὰ εἴχανε κριθεῖ ἀποβλητέοι ἀπὸ τὸ Δικαστήριο, τοὺς χρησιμοποίησε ὅμως μάρτυρες ὁ κ. Εἰσαγγελέας, ποὺ εἷχε ἀσκήσει, παράλληλη, αὐτεπάγγελτη δίωξη.

Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ὁμολόγησε (τὸ εἷχε κάνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ) ὅτι αὐτὸς πῆρε τὰ μασωνικὰ χαρτιά καὶ ἐξήγησε, ὅτι τόκανε, ὕστερα ἀπὸ σοβαρὲς ἐνδείξεις καὶ πληροφορίες ποὺ εἷχε, γιὰ τὸ ὅτι στὸν δῆθεν “Μορφωτικὸ Σύλλογο Ἀριάδνη” στεγαζόταν ἡ Ἑλληνικὴ Στοὰ “Ἀριάδνη” καὶ ἡ Ἀμερικάνικη Στοὰ “Κνωσσός” πράγμα ποὺ ἀπέδειξε μὲ τὰ χαρτιὰ ποὺ πῆρε καὶ ὅσα εἷδε μπαίνοντας στὸ ἄντρο αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίστηκε μὲ τὰ βαρύτερα τῶν ἐπιθέτων. Ὁ ἴδιος ἧταν ἀρκετὰ ἀποκαλυπτικὸς, ὅταν ἐξιστόρησε τὸν ἐκβιασμὸ ποὺ τοῦ ἔκαναν, βγάζοντάς τον νύχτα (!!!) ἀπὸ τὴ Φυλακὴ Νεαπόλεως, δυὸ ἀξιωματικοὶ, τῆς περιοχῆς Ἡρακλείου (!!!) οἱ κ.κ. Φουκαράκης καὶ Στρίκος, γιὰ νὰ γράψει τὰ περιβόητα “ὑπομνήματα”.


ΜΕΓΑΛΟΣ ἀριθμὸς Χανιωτῶν καὶ Κληρικῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτη Χανίων κ. Εἰρηναῖο, παρακολούθησε τὴ δίκη, συμπαραστάθηκε, γιουχάισε τοὺς Μασώνους, καταχειροκρότησε τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς μάρτυρες ὑπεράσπισης καὶ ἔδειξε πόσο ἧταν ἐναρμονισμένη μὲ τὸ λαϊκὸ φρόνημα, ἡ ἀπόφαση – θρίαμβος τοῦ Ἐφετείου Κρήτης.
Η ΕΚΒΑΣΗ τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, ποὺ εἷχε τόσο δραματικὴ προϊστορία καὶ ποὺ ταλαιπώρησε ἀρκετὰ τοὺς κατηγορούμενους καὶ κυρίως τὸν Γιαννακουδάκη, δικαίωσε ὅλους, μαζί καὶ τὴν ἐφημερίδα αὐτή, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἔκδοσής της, (9 Ἰουνίου 1975) ἐπεσήμανε τὸν Μασωνικὸ - Σιωνιστικὸ κίνδυνο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ὅσους συμβάλανε θετικὰ καὶ ὅλους ποὺ μᾶς συμπαραστάθηκαν, ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ τὴν ἄλλη Ἑλλάδα, εἰδικώτερα τοὺς Μάρτυρες ὑπεράσπισής μας ποὺ κατέβηκαν εἰδικὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τοὺς ἡρωικοὺς Χανιῶτες, τοὺς Παπάδες καὶ τὸν Μητροπολίτη κ. Εἰρηναῖο, τὸν μόνο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης (ἡ ὁποία πρώτη ὠφελήθηκε μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς μασωνικῆς ἰδιότητας τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτη Θ. Μαρινάκη) ποὺ μᾶς συμπαραστάθηκε. Κι ἐδῶ εἴμαστε δυστυχῶς ὑποχρεωμένοι νὰ καταγγείλομε ὄχι μόνο τὴν ἀδιαφορία, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις του περὶ τοῦ ἀντιθέτου, ἀλλὰ καὶ τὴν κοροϊδία ποὺ μᾶς ἔκανε μέχρι τὴν παραμονὴ τῆς δίκης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος οὔτε μετὰ τὴν καλὴ ἔκβασή της δὲν μᾶς πῆρε (ὅπως τόσοι καὶ τόσοι) οὔτε ἕνα τηλέφωνο νὰ μᾶς συγχαρεῖ. Φαίνεται ὅτι καὶ σ᾽ αὐτὸ ἀκόμη φοβᾶται τοὺς Μασὠνους, μὲ τοὺς ὁποίους παληότερα καὶ ἐπὶ διχτατορίας τόσο στενὰ συνεργάστηκε, οἱ ὁποῖοι, ὅπως γνωρίζουν λίγοι μεταξὺ τῶν ὁποίων κι ἐμεῖς “τὸν κρατᾶνε ἀπὸ κάπου” ποὺ σὲ λίγο ἀπὸ “τούμπανο” θὰ τὸ κάνωμε “κρυφὸ καμάρι”.
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ἧταν ἡ παρουσία νέων ἀνθρώπων καὶ μαθητῶν στὸ ἀκροατήριο, οἱ ὁποῖοι μάλιστα μᾶς ἔφεραν καὶ ἕνα μαθητικὸ βιβλίο Λυκείου, τοῦ Ὀργανισμοῦ Σχολικῶν Ἐκδόσεων ποὺ τὸ καταθέσαμε, καὶ ποὺ ἔγραφε κατὰ τῆς Μασωνίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ἀκόμη τοὺς Δικηγόρους Χανίων κ.κ. Στρατῇ Παπαμανουσάκη καὶ Γιάννη Ντερμανάκη καὶ τὸν Δικηγόρο μας κ. Γιώργη Στρατάκη γιὰ τὴν ὑπερασπιστική τους συμπαράσταση.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ


Πρώτος μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο γνωστός αγωνιστής και συγγραφέας κ. Νίκος Ψαρουδάκης, τού οποίου η κατάθεση, η πιό μακροσκελής καί αναλυτική, προκάλεσε τά χειροκροτήματα τού ακροατηρίου. Λόγω μάλιστα καί τής Δικηγορικής ιδιότητάς του, έκανε εντύπωση τό γεγονός ότι υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να τιμηθούν ηθικά από τήν Πολιτεία γιά τήν πράξη τους, κι όχι νά διωχθούν. Ο Γιαννακουδάκης - είπε – πού πήρε τά χαρτιά πρέπει νά κηρυχτεί αθώος, γιατί βάσει τού Συντάγματος, είχε υποχρέωση νά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο (δέν λέει τό Σύνταγμα νόμιμο), αφού η Μασωνία είναι εχθρός τού Κράτους μας καί οί Μασώνοι προδότες τής Πατρίδας μας, αρνητές τής θρησκείας μας, πολέμιοι τής Εκκλησίας μας καί διαβρωτές τής Κοινωνίας μας. Τήν κατάθεσή του ο κ. Ψαρουδάκης συνώδεψε μέ τήν παρουσία μασωνικών ντοκουμέντων.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εντυπωσιακή καί αποκαλυπτική ήταν καί η κατάθεση τού συγγραφέα – δημοσιογράφου κ. Κυριάκου Διακογιάννη, πού μέ δωρικό ύφος (μάρτυρας – καταπέλτης αποκλήθηκε από έδρας) σαφήνεια καί θετικότητα, επιβεβαίωσε ίδιες γνώσεις του γιά τόν “μεγάλο κίνδυνο πού λέγεται Μασωνία” καί τήν “ολέθρια γιά τόν Ελληνισμό, σχέση του μέ τόν Διεθνή Σιωνισμό”. Έκαμε μάλιστα ειδική αναφορά γιά τήν άμεση σχέση Σιωνισμού – Μασωνίας – ΣΙΑ καί επιβεβαίωσε τό μεγάλο ρόλο τών μασώνων στήν εγκαθίδρυση τής Χούντας τόν Απρίλη τού 1967. Από τό ανεπανάληπτο άρθρο τού κ. Διακογιάννη, πού δημοσιεύομε σέ άλλη θέση, μπορεί ο αναγνώστης νά καταλάβει πολλά.


Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ

Μετά τον Κυριάκο Διακογιάννη, κλήθηκε νά καταθέσει ο δημοσιογράφος – συγγραφέας κ. Γιάννης Φουράκης, γνωστός από τό βιβλίο του “Σιωνιστικές Συνομωσίες στήν Ελλάδα”, τού οποίου η μαγνητοφωνημένη κατάθεση έχει ώς εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τί γνωρίζετε κ. Μάρτυς γιά τήν δικαζομένη υπόθεση;
ΦΟΥΡΑΚΗΣ : Γιά τήν κατηγορία πού βαραίνει τούς κατηγορουμένους Μάνο Χαριτάκη καί Νίκο Ψιλάκη, γνωρίζω ότι δέν έχουν καμμιά σχέση μ’ αυτήν. Ούτε γνώριζαν, ούτε φυσικά έλαβαν μέρος στήν αφαίρεση, απ’ τόν Γιαννακουδάκη, τών χαρτίων τής Μασωνικής Στοάς. Εκείνος πού αφήρεσε τά χαρτιά είναι ο Γιαννακουδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια ήταν τά κίνητρα τού Γιαννακουδάκη, πού τόν οδήγησαν στήν πράξη αυτή;
ΦΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είμαι καί νοιώθω ηθικός αυτουργός τής πράξης γιά τήν οποία κατηγορείται ο Γιαννακουδάκης, θά ήθελα νά σάς τονίσω ότι όχι μόνο επικροτώ τήν πράξη του, αλλά καί ότι τόν ζηλεύω. Γιατί; Διότι η πράξη γιά τήν οποία δικάζεται είναι μιά τεράστια καί ανυπολόγιστη υπηρεσία στό Έθνος, τήν Πατρίδα μας καί τήν Ορθοδοξία.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό πού έκανε ο Γιαννακουδάκης, ήταν νά τό κάνω εγώ. Πράγματι, τά Χριστούγεννα τού 1976 κατέβηκα στό Ηράκλειο μέ σκοπό νά αφαιρέσω εγώ από τή Μασωνική Στοά “Αριάδνη”, τά έγγραφα αυτής καί τής “φιλοξενουμένης” ή σωστότερα τής στεγαζομένης σ’ αυτήν Μασωνικής επίσης Στοάς “Κνωσσός”, τής οποίας τά μέλη ήσαν καί είναι αποκλειστικά, Αμερικανοί στρατιωτικοί καί Εβραίοι, πού ζούσαν καί ζούν στό Ηράκλειο.
Το βασικό κίνητρο πού μέ έκανε νά επιδιώξω τήν αφαίρεση τών χαρτίων τών δυό αυτών Στοών ήταν ότι γνώριζα, από άλλα έγγραφα πού είχα ήδη δεί, ότι αυτές διεξήγαγαν κατασκοπεία σέ βάρος τής εθνικής μας ακεραιότητας καί τών Ενόπλων μας Δυνάμεων.
Όταν κατέβηκα στό Ηράκλειο μέ τόν παραπάνω σκοπό, συνάντησα τόν Γιαννακουδάκη καί τού τό είπα. Τού είπα ακόμη ότι είμαι σέ θέση νά γνωρίζω ότι : Η Μεγάλη Μασωνική Στοά τής Ελλάδος, στίς 14 Ιουλίου 1974, έστειλε στίς Στοές Ηρακλείου καί Χανίων, κρυπτογραφημένο σήμα καί τίς διέτασσε νά παρακολουθούν τίς κινήσεις όλων τών Ενόπλων μας Δυνάμεων καί νά αναφέρουν “επειγόντως” τίς κινήσεις αυτών.
Ακόμη, τού είπα ότι εξ αιτίας τής κατασκοπευτικής αυτής δράσεως τών Μασονικών Στοών αυτών, σκοτώθηκαν στήν Κύπρο δεκάδες στρατιώτες μας, πού έφυγαν από τά Χανιά, γιά νά πάνε αεροπορικώς στήν Κύπρο.
Όταν ανέφερα όλα αυτά στόν Γιαννακουδάκη αυτός μού είπε : εσύ δέν είσαι Ηρακλειώτης καί δέν γνωρίζεις πρόσωπα καί πράγματα στήν πόλη μας. Σ’ εμάς τούς Ηρακλειώτες ανήκει τό χρέος νά αποκαλύψωμε τήν αντεθνική καί αντιχριστιανική δράση τών Μασώνων. Γιά τόν λόγο αυτό εσύ θά φύγεις κι εγώ θά βρώ τρόπο νά πάρω τά χαρτιά τους.
Γι’ αυτό ακριβώς κ. Πρόεδρε όχι μόνο επικροτώ τήν ενέργεια τού Γιαννακουδάκη, αλλά καί τόν συγχαίρω γιά τήν τεράστια προσφορά του στήν Πατρίδα καί στήν Ορθοδοξία.
Στή συνέχεια ο κ. Φουράκης αναφέρθηκε, σέ συντομία, σέ πολλά ιστορικά στοιχεία πού δείχνουν πώς η Μασωνία, συνεργαζόμενη μέ τίς εκάστοτε ανθελληνικές δυνάμεις, έχει προκαλέσει πολλά από τά εθνικά μας δράματα, όπως π.χ. τήν εθνική καταστροφή τού 1897, τόν εθνικό μας διχασμό τού 1915 – 17, τήν Μικρασιατική καταστροφή τού 1922 καί πώς ακόμα η Μασωνία σέ στενή συνεργασία μέ τόν Διεθνή Σιωνισμό καί τήν Αμερικανική ΣΙΑ ωργάνωσαν τό ανθελληνικό πραξικόπημα τού 1967 καί τήν καταστροφή τής Κύπρου τού 1974.

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

Στὴ συνέχεια κατέθεσε ὁ κ. Παῦλος Γοντικάκης, Ἱστορικὸς, μὲ σπουδὲς στὴ Σορβώνη καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἐπίσης μαγνητοφωνημένη κατάθεση ἔχει ὡς ἑξῆς :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πῶς κρίνετε τὴν πράξη τῶν κατηγορουμένων κ. Μάρττυς;
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ : Οἱ παράγοντες ποὺ συνθέτουν τὴν Ἱστορία καταξιώνουν τὴν συγκεκριμένη πράξη, ποὺ στὴν παραμεθώριο περιοχὴ τῆς Κρήτης τὴ διαμορφώνουν σὲ καθῆκον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τὶ γνωρίζετε περὶ Μασωνίας;
ΓΟΝΤΙΚΑΚΗΣ : Ὁ Νεοτεκτονισμὸς πηγάζει ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους τῆς Διασπορᾶς τοῦ Μεσαίωνα – ποὺ μετὰ τὶς πρωτεσταντικὲς καὶ ἀντιφεουδαρχικὲς ἐξεγέρσεις - ἐγκαθίστανται στὸ Λονδίνο μὲ τὴ σύγκληση τεσσάρων Μασωνικῶν Στοῶν, το 1717. Ἀπὸ τὸ 1723 ποὺ ὁ πάστορας Ἄντερσον συνέταξε τὸ πρῶτο τεκτονικὸ καταστατικὸ, ὁ Τεκτονισμὸς παρουσιάζεται σὰν συνδετικὸς κρίκος τῶν ἀνομοιογενῶν στοιχείων Ἀγγλοσαξονικοῦ - Ἑβραϊκοῦ, ποὺ διεισδύει στὴν Παγκὸσμια Κοινωνία καὶ διαβρώνοντας δημιουργεῖ τὰ προβλήματα ποὺ συχνὰ καθορίζουν τὰ ἱστορικᾶ γεγονὸτα.
Μασωνικὰ παρέμβαση ἐνυπάρχει τὸσο στὴ νεώτερη, ὅσο καὶ στὴ σύγχρονη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ὁ παραπάνω μάρτυρας ἔδωσε στὸν Γιαννακουδἀκη συγκεκριμένες προσευχὲς Μασώνων, ποὺ δὲν λέγονται προσευχὲς ἀλλὰ “ἐπικλήσεις”, πάνω στὸ θέμα τοῦ γάμου, βαφτίσεων κλπ. κι ἔτσι ὁ κατηγορούμενος μπὸρεσε στὴν ἀπολογία του ποὺ τὶς διάβασε νὰ ἀποδείξη γιὰ τὴ Μασωνία ὅτι πρὸκειται περὶ Θρησκείας μὲ συγκεκριμένες τελετουργίες.


Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ΑΛΗΘΕΙΑ Δευτέρα 25 Ιουνίου 1979