Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Όχι μόνο μας θυμίζει χούντα αλλά μυρίζει και ένας μικρός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Ελεύθερων πολιτών και των 300 βουλευτών + πολλών Κέρβερων φυλάκων τους και πρακτόρων διαφόρων υπηρεσιών.

Έπνιξαν στα δακρυγόνα όλους τους δρόμος γύρω από το σύνταγμα και την βουλή με αφορμή την επίθεση ¨γνωστών-αγνώστων¨ = ( κεφάλια Κέρβερων ) που είχαν μπερδευτεί με το πλήθος που διαμαρτυρόταν ειρηνικά ανάμεσα και σε ανήλικους και υπερήλικες…

Η πραγματική αιτία – η διάλυση του κινήματος των Αγανακτισμένων και όλων των Ελεύθερων πολιτών στο δρόμο και στις πλατείες που διαμαρτύρονταν κατά του ψηφίσματος του ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ το οποίο υπέρ-ψηφίστηκε με 155 ψήφους

( παρανόμως ) διότι συνταγματολόγοι είχαν αναφέρει πως για να περάσει το μεσοπρόθεσμο χρειάζονται 185 ψήφοι…

Αμέσως μετά την ανακοίνωση υπέρ του ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ από τους Εφιάλτες-Προδότες, αναμενόμενο το τι μπορεί να συμβεί αμόλησαν τους Κέρβερους που φυλάν της Πύλες τους για να σταματήσει κάθε απάντηση που μπορεί να δινόταν εκείνη την ώρα από τον Ελεύθερο λαό και να δια-λυθεί κάθε συγκέντρωση.

Ενώ άρχισαν οι οδομαχίες με τους Κέρβερους να προσπαθούν να πνίξουν με ασφυξιογόνα την Ελευθερία που προσπαθεί τόσο καιρό να αναγεννηθεί στις ψυχές του Ελληνικού λαού κατάφεραν να την μπλέξουν με την Οργή και το Μίσος με συνέπειες αποκοίμισης και μη αφύπνισης… αποτέλεσμα ( βανδαλισμοί, πυρκαγιές, μάχες σώμα με σώμα μεταξύ Ελλήνων κ.α. μέσα σε ένα ασφυκτικό σύννεφο που είχαν δημιουργήσει οι φύλακες Κέρβεροι )

Και μέσα σε ένας Χάος βιαιοπραγίας που δημιούργησε το καθεστώς των 300-Σιων ήχησαν οι σειρήνες πολέμου στης 18:00 το απόγευμα 29/06/2011 για 20 λεπτά στην περιοχή του συντάγματος.

Κάνοντας έναν συνειρμό μας θυμίζει έντονα τα λόγια που έχει γράψει ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ στο βιβλίο του

«ΤΑ (προ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ» που προτοεκδόθηκε το 1989.

Ακολουθεί κομμάτι του κειμένου:

« Κάποιαν αυγήν των λίαν προσεχών ετών, οι Πανέλληνες θα ακούσουν και πάλιν το εκ της φόρμιγγος του Ορφέως διεργετήριον και εξορμητήριον σάλπισμα και τους, εκ του Ελλησπόντου τα ύδατα παφλασμούς, τους προκαλουμένους εκ της Κολχίδα πλεούσης Αργούς. Προτού, όμως έλθη η Ηώς και ακουσθούν το εκ της φόρμιγγος του Ορφέως σάλπισμα και οι εκ της Αργούς παφλασμοί,

θα έχουν ¨σημάνει οι καμπάνες¨ .

Με τους πρώτους των ήδη ήχους μυριάδες Ελλήνων και Ελληνίδων θα έχουν συναχθή εις την Πλατεία Συντάγματος των Αθηνών και εις τας πλατείας απασών των πόλεων, κωμοπόλεων και των χωρίων της Ελλάδος. Κατά την σύναξιν των αυτήν με μιαν στεντορεία φωνή, εξερχομένην εκ των μυχίων της ψυχής των, θα ζητούν και θα απαιτούν:

¨Εδώ και τώρα οι προδότες εις την κρεμάλα και επί των απογόνων των αιωνία κατάρα…¨

Ενώ η απαίτησις αυτή θα υποβάλλεται εντονότερον εις την Πλατείαν Συντάγματος,

θα κατασκευάζωνται πολλαί δεκάδες αγχόναι και θα στήνωνται εντός της Βουλής και του περιβόλου της »…¨Μήπως οι καμπάνες άρχισαν να σημάνουν¨; και η πραγματική αφύπνισης έλθει κατά της νέας τάξης πραγμάτων και η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α επανέλθει εις τον απανταχού Έλλην και άνθρωπον στην Γη αυτήν…


Νέμεσις καὶ Δίκη, οὐκ ἐῶσαι μεῖζον τῆς φύ-

σεως φρονεῖν, ἀλλὰ ῥᾳδίως μικροὺς ἐκ μεγάλων ποιοῦσαι,

ἐάν τις αὐτῶν μηδένα ποιῆται λόγον.

Αρτεμίδωρος, Ονειροκριτικόν, 2, 37, 97


Νέμεσις ἀεὶ τοῖς κατὰ νόμον ζῶσιν ἀγαθὴ καὶ μετρίοις

ἀνθρώποις καὶ φιλοσόφοις· τοῖς δὲ παρανομοῦσι καὶ τοῖς

ἐπιτιθεμένοις τισὶ καὶ τοῖς μεγάλων ἀρχομένοις πραγ-

μάτων ἐναντία καθίσταται καὶ ἐμπόδιος τῶν ἐπιχειρου-

μένων· "νεμεσᾶν" γὰρ καλοῦμεν καὶ τὸ ἐμποδὼν ἵστασθαι

τοῖς πραττομένοις κατὰ γνώμην.


Όμηρος, Ιλιάδα, Γ, 156 και Ζ, 335

Ησίοδος, Θεογονία, 223

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 10, 7

Παυσανίας,1, 32, 2


Κωνσταντίνος Φανουράκης

Ο.Ε.Α.Φ.


Διαβάστε τον ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ Νόμο με …Σχόλια και Επεξηγήσεις! Θα Ανατριχιάσετε!!!

Διαβάστε τη ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ...
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση – Σκοπός
Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
ΣΧΟΛΙΟ Δηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν στους τοκογλύφους.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.
ΣΧΟΛΙΟ Θα πουλάμε για χρόνια και χρονάκια υπέρ των τοκογλύφων
2, 4 Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα: α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές .. . .
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που
ΣΧΟΛΙΟ : ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ: ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική χρήση (πάνε και οι παραλίες μας)!!! Και τα αποθεματικά σε ρευστό που έχουν χρυσοφόρες εταιρίες πάνε περίπατο (π.χ. ΟΠΑΠ). Δηλαδή, οι Δημοσιοι Οργανισμοί που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ) εκποιούν και τα δικαιώματα αυτά ; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
5 Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΣΧΟΛΙΟ : Δηλαδή στο μέλλον, , προβλέπουν με μία απόφαση μιας Επιτροπής να προσθέτουν στο Ξεπούλημα και ό,τι άλλο παρέλειψαν τώρα. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!! ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΕΚΔΕΙΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Π.Χ. Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΑΙΣΧΟΣ!!!!
7 Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος.
8 Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος,
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.. . . .
. . . εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο.
ΣΧΟΛΙΟ : ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΑΥΜΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ!! 1) Το ότι έτσι και αποφασιστεί η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ. 2) Το ότι η υπάρχουσα διοίκηση της δημόσιας εταιράς λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και εκτελεί οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν ; 3) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ: Συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες!! Δηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του Δημόσιου Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ όλα τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ, όπως φαίνεται πιο πάνω! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ. Μιλάμε για γερμανική κατοχή ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (π.χ ιδιωτών), τότε το ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, αν κρίνει το Ταμείο ή όποιος αγοραστής ως αναγκαίο! ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕ΅Σ ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) τα δικαιώματά τους αναγκαστικά μέσω απαλλοτρίωσης
Το αποτέλεσμα της απαλλοτρίωσης πηγαίνει απευθείας στο Ταμείο ή στον αγοραστή… …Και το Δημόσιο (δηλαδή ο ελληνικός λαός) τους πληρώνει και τη ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (!!!) ΕΛΕΟΣ!!! Μιλάμε για ΕΦΙΑΛΤΗ!!!
9 Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.
ΣΧΟΛΙΟ : Και αν υπάρχει ήδη μισθωτής, τον πετάνε άμεσα έξω, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με πρόωρη λήξη της μίσθωσης. Δηλαδή, δεν ισχύουν ούτε και τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι άνθρωποι που μίσθωσαν κάποιο ακίνητο. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ. Πρόκειται για παραβίαση κάθε έννομης τάξης!
10 Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποιούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.
ΣΧΟΛΙΟ : Η πάσης φύσεως αξιοποίηση γίνεται μόνον ύστερα από γνώμη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ποιοι είναι αυτοί; Διαβάστε και φρίξτε στο Σχόλιο [a22] (άρθρο 4, παρ. 1)
11 , εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
ΣΧΟΛΙΟ : Το Ταμείο ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ούτε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τίποτα! Έχει έσοδα και δεν πληρώνει φόρους! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ!
12 Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.
ΣΧΟΛΙΙΟ : Και πάλι αναφέρεται εδώ ό,τι και στο άρθρο 2., παρ 8.: ΌΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ! Δηλαδή, και μας παίρνουν όλη την περιουσία και θα μας βγει και ένα κάρο κερατιάτικα από πάνω!!! ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!!! ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
14 Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ. του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Λογαριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
ΣΧΟΛΙΟ : Πάλι μας λένε εδώ ότι τα έσοδα από την αξιοποίηση πηγαίνουν απευθείας στην εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό γράφεται ρητώς και πιο πριν, βέβαια. Μας το λενε και το ξανα λένε, μην το λησμονήσουμε…
17. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
ΣΧΟΛΙΟ : Και ΕΔΩ ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΘΑΥΜΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! 1) Ό, τι είδους έσοδο σε χρήμα έχει το μεταβιβασμένο περιουσιακό στοιχείο τόκοι , μερίσματα από μετοχές και ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ του πηγαίνουν απευθείας στους Δανειστές μας ακόμα και πριν από την πώλησή του. Δηλαδή, αντί να το πουλήσουν μπορούν, αν ους συμφέρει, απλά να διατηρούν π.χ τον ΟΠΑΠ ή την ΔΕΗ στην κατοχή τους, να εισπράττουν τα έσοδα, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (βλέπε άρθρο 2, παρ. 7. 2) Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!! Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίζουμε να τους επιχορηγούμε από χρήματα του ελληνικού λαού, να μας πέρνουν τα έσοδα και να έχουμε εμείς τα έξοδα!!!. ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΧΩ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΠΛΕΟΝ!!!
18 :Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
ΣΧΟΛΙΟ : Άντε πάλι. Μας το είπατε εκατό φορές, το εμπεδώσαμε!
Άρθρο 3
Διοίκηση – Αρμοδιότητες – Διαχείριση – Καταστατικό
3. 10 Οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Οι συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μπορεί να κυρώνονται με νόμο.
ΣΧΟΛΙΟ μπορεί να ζητούν από την Βουλή να κυρώνει όλες τις πράξεις Κρατους με νόμο, ώστε τα πάντα να είναι σύμφωνα με την «δημοκρατική» τάξη καμία από αυτές τις άνομες πράξεις να μην είναι ανακλητές στο μέλλον!
3. 11 Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω πληροφορίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΣΧΟΛΙΟ :Και βέβαια σε όλες τις συνεδριάσεις παρίστανται Παρατηρητές των Δανειστών που παρακολουθούν και αναφέρουν στα αφεντικά τους (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ, Δ.Ν.Τ) τα πάντα,ενώ δεσμεύονται όλοι με εχεμύθεια προς όλους τους υπόλοιπους, π.χ τον ελληνικό λαό.
3.16 Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα του Ταμείου και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν τα ίδια ή μέσω τρίτων ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, την οποία θα υποστεί το Ταμείο από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο.
ΣΧΟΛΙΟ : Δηλαδή να μην μαθαίνει τίποτα ο ελληνικός λαός για το τι κάνουν με την περιουσία του εκεί μέσα! Μόνον η ΕΚΤ, η Ε.Ε και το ΔΝΤ θα ξέρουν……ενώ μετά από τρία χρόνια, αφού φύγουν, θα μπορούν να μας λένε τις λεπτομέρειες για το πλιάτσικο θριαμβολογώντας από κάπου στο εξωτερικό… Θα γράψουν και βιβλίο για το χρονικό του εγκλήματος…
Άρθρο 4
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
4. 1 Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3.
ΣΧΟΛΙΟ : ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ: 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποκλειστικά εισηγείται την αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου, τοποθετούνται κατόπιν υποδείξεως των Παρατηρητών, είναι δηλαδή υπάλληλοι της Τρόικα. ΘΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ. Π.χ τα λιμάνια μας μπορεί να εισηγηθεί να πουληθούν στους Τούρκους, το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στους ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ (αφού τους δώσει λεφτά υπογείως π.χ. ο Τζ. Σόρος). Αυτά τους δίνουμε το δικαίωμα να τα κάνουν ή να μας ΑΠΕΙΛΟΥΝ ότι θα τα κάνουν, αν δεν συμμορφωνόμαστε στο εξής και για όσα χρόνια αυτοί θέλουν, με τα άνομα ξένα συμφέροντα. ΦΑΝΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΘΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ;;
4. 3 Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή
ΣΧΟΛΙΟ : Όπως είπαμε και πιο πάνω: Καμία απόφαση δεν επιτρέπεται χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων όπου συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Τρόικα! ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ, ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΑΥΤΑ;; ‘Η ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ;; ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΟΣΟΙ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ;
ΑΡΘΡΟ 5
Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
5. 3 Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του Δημοσίου.
ΣΧΟΛΙΟ : ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΡΥΦΑΙΟ!!! ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ και ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ!!! ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ ΚΛΑΨΕΙ!
5. 4 Το Ταμείο μπορεί, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, να χρησιμοποιεί το προϊόν της έκδοσης ομολογιών για την απόκτηση ομολόγων του Δημοσίου από την αγορά.
ΣΧΟΛΙΟ : Δηλαδή, το Ταμείο μπορεί να δανείζεται από τρίτους με εγγυήσεις δικές μας(!!!) και με τα λεφτά αυτά να αγοράζει από την ελεύθερη αγορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε σκοτωμένες τιμές. Δηλαδή, επαναγοράζουν οι ίδιοι το χρέος μας αφού το ξεφτιλίσουν στην ουσία με δανεικά δικά μας!!!! ΕΞΥΠΝΟ!!! ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Π.Χ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΕΟΣ). ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΨΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΙΕΞΟΔΟ!!! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΚΑ!!!
5.5 Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.
ΣΧΟΛΙΟ : ΑΛΛΟ ΤΡΟΜΕΡΟ: ΑΝ ΔΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΟΥΝ, ΤΟ «ΧΡΕΩΚΟΠΟΥΝ». Η καμπάνα χτυπάει μάλλον για τον ΟΣΕ, τα τρένα μας.
ΑΡΘΡΟ 7
Προσωπικό
7.2 Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με μεταφορά και ένταξη στο προσωπικό του, εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του Ταμείου.
ΣΧΟΛΙΟ : Το προσωπικό που εργάζεται στο Ταμείο θα προέρχεται από τους υπαλλήλους του ίδιου του περιουσιακού στοιχείου. Δηλαδή, το προσωπικό που θα υποστηρίξει την εκποίηση π.χ. της ΔΕΗ, μπορεί να είναι προσωπικό της ΔΕΗ, το οποίο, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ε’ του εφαρμοστικού νόμου, αν δεν απορροφάται αλλού μέσω ΑΣΕΠ, θα απολύεται. Σαν τον καταδικασμένο σε θάνατο, που βάζουν τον ίδιο να σκάψει πρώτα το λάκο του και μετά τον εκτελούν! ΜΑΚΑΒΡΙΟ!
7.5 Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος.
ΣΧΟΛΙΟ : Να και άλλοι διεΘνείς «παρατηρητέςς». Υπάλληλοι ξένων οργανισμών μέσα στο Ταμείο που θα εκποιεί ελληνική περιουσία. Ποιοι άραγε θα είναι αυτοί; Τι ρόλο θα παίζουν;
ΆΡΘΡΟ 9
Λοιπές και Μεταβατικές Διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, υπαγόμενα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόμενο του καταστατικού, παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της εταιρείας.
ΣΧΟΛΙΟ : Η ΤΡΟΪΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Τρομερά επικίνδυνο, αν το σκεφτεί κανείς, τι αυθαιρεσίες μπορούν να γίνουν. Εκτός των άλλων, εφόσον οι διοικητές τους θα είναι πια «εντολοδόχοι» του Δ.Σ. του Ταμείου, θα μπορούν να τους διατάσσουν να αυξήσουν τα τιμολόγια του ρεύματος και του νερού, τα διόδια, τα εισητήρια λεωφορείων κλπ κλπ κατά το δοκούν, χωρίς τη συναίνεση της κυβέρνησης (ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΥΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΙ).
ΆΡΘΡΟ 10
Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζεται η διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίησή τους που συνιστά λόγο εντόνου δημοσίου συμφέροντος. Ως δημόσια ακίνητα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α..
ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ τηςΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!! Π.Χ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ, ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΛΠ
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου, μπορεί να υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου και άλλα δημόσια ακίνητα, με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους.
ΣΧΟΛΙΟ : …και εάν ξεχάσαμε και κανένα ακίνητο, θα το προσθέσουμε αργότερα…
ΆΡΘΡΟ 11
Γενικοί Κανόνες Χωροθέτησης και Γενικές Χρήσεις Γης
Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης:
2. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες εθνικών δρυμών και σε διατηρητέα μνημεία της φύσης.
ΣΧΟΛΙΟ : ΑΠΟ ΤΟ «ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ» ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (Π.Χ. ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ)
3. H αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.
ΣΧΟΛΙΟ : ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΠ. π.Χ. ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩΛΗΘΕΊ Η ΙΔΙΑ Η ΑΚΡΌΠΟΛΗ, ΑΛΛΑ Π.Χ. ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Ή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ» ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δημόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων μπορούν να υπάγονται, σύμφωνα με το γενικό προορισμό ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης:
ΣΧΟΛΙΟ : Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις επιτρεπόμενες χρήσης που μπορούν να έχουν ακίνητα του δημοσίου που πωλούνται από το Ταμείο και βρίσμονται εκτός σχεδίου πόλεως. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ: και Θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα κλπ. θα μπορεί π.χ. ένας αμφιβόλου προέλευσης ξένος ιδιωτικός ή κρατικός φορέας να αγοράσει γη του Δημοσίου και να ανεγείρει ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ένα θρησκευτικό χώρο (π.χ. Τζαμί, βουδιστικό μοναστήρι κλπ κλπ) ή να μετατρέψει προς αυτό τον σκοπό ένα ήδη υπάρχον κτίριο που ανήκει στο Δημόσιο.
Γ. Γενικοί όροι δόμησης
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για κάθε μία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στην παράγραφο Β ορίζεται ως εξής:
α) Τουρισμός – αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηματικά πάρκα: 0,3
γ) Θεματικά πάρκα – εμπορικά κέντρα – αναψυχή: 0,4
δ)Χρήσεις μεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και λειτουργιών: 0,4
ε) Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων: 0,4
ΣΧΟΛΙΟ : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΧΤΙΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Π.χ για 4 στρέμματα εκτός σχεδίου ένας ιδιώτης σήμερα κτίζει 200 τ.μ ενώ εδώ προβλέπονται 800 – 1600 τ.μ!!
Άρθρο 12
Χωρικός προορισμός – Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων
5. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως καθώς και πολεοδομικές μελέτες ή/και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισμούς δόμησης καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προκειμένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδομικός-επενδυτικός προορισμός στο προς αξιοποίηση ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923.
ΣΧΟΛΙΟ : Με απλά Προεδρικά διατάγματα, μπορούν να τροποποιούνται χρήσεις γης , ρυμοτομικά σχέδια, ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμισης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγοραστές!! Δηλαδή, εν ονόματι των δανειστών καμία σημασία δεν έχουν οι πολεοδομικές διατάξεις και γενικά παραμερίζονται όλοι οι νόμοι του ελληνικού κράτους να βολευτούν αυτοί. ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΜΙΛΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ…ΘΑ ΤΑ ΔΕΙ ΑΥΤΑ ΤΟ ΣτΕ;
Άρθρο 13
Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
1. Αλλαγής ύστερα από αίτηση του κυρίου της επένδυσης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται:
α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ του δημοσίου ακινήτου, καθώς και τα αναγκαία συνοδά έργα (έργα εξωτερικής υποδομής), όπως είναι ιδίως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των δημοσίων ακινήτων με το εθνικό, περιφερειακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.
ΣΧΟΛΙΟ : Ο επενδυτής κατόπιν αιτήσεώς του μπορεί να ζητά να εκτελεστούν και συνοδά έργα υποδομής. Ποιος τα πληρώνει αυτά; Προφανώς όχι ο επενδυτής αλλά το ΔΗΜΟΣΙΟ. Δηλαδή, για ό,τι επένδυση αποφασίσει αυτός πρέπει ΕΜΕΙΣ να του πληρώσουμε και όλες τις υποδομές!!
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, αντί των οργανισμών και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, γνωμοδοτούν το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου και το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών
ΣΧΟΛΙΟ : …και φυσικά η απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθούν τα «αναγκαία συνοδά έργα» υποδομών ανήκει στο Κεντρικό Συμβούλιο για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, δηλαδή έμμεσα στους δανειστές. Δεν είναι οι προβλεπόμενοι από τον μέχρι στιγμής ισχύοντα νόμο φορείς. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει και ΕΜΕΙΣ πληρώνουμε…
ΆΡΘΡΟ 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα (50) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα.
ΣΧΟΛΙΟ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑ ΔΕ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΓΙΑΛΟΙ!! Αυτό που ισχύει ως δίκαιο από την εποχή του Ιουστινιανού, ότι οι ακτές είναι αποκλειστικά προς χρήση του Λαού, το καταργούν τώρα οι Τροϊκανοί! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του παραχωρείται με την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών.
ΣΧΟΛΙΟ : Τους παραδίδουμε αποκλειστική χρήση του αιγιαλού. Θα πουλήσουν ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥ. ΑΘΛΙΟ ! ! !

taxalia.blogspot.com


AYTOI ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ragousis@pasok.gr
Παναρίτη Ιωάννου Ελένη (Έλενα) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
http://www.prosperityunbound.com
Μόσιαλος Αρχοντή Ηλίας ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www2.lse.ac.uk
Τσόκλη Κωνσταντίνου Μαρία Γλυκερία (Μάγια) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
http://www.mayatsoclis.gr

Γερουλάνος Μαρίνου Παύλος ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www.pasok.gr/
Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντίνος Α’ ΑΘΗΝΩΝ
kskan@pasok.gr
Διαμαντοπούλου Δημητρίου.....
‘Αννα Α’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.diamantopoulou.gr
Παπουτσής Δημητρίου Χρήστος Α’ ΑΘΗΝΩΝ
papoutsi@otenet.gr
Αλευράς Γεωργίου Αθανάσιος (Νάσος) Α’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.alevras.gr
Τσούρας Αγγέλου Αθανάσιος Α’ ΑΘΗΝΩΝ
atsouras@otenet.gr
Κουβέλης Σταύρου Σπυρίδων Α’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.spyroskouvelis.gr
Οικονόμου Σπυρίδωνα Παντελής Α’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.poikonomou.gr
Ζούνη Λάμπρου Παναγιώτα (Πέμη) Α’ ΑΘΗΝΩΝ
pemizouni@gmail.com
Λοβέρδος Νικολάου Ανδρέας Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.loverdos.gr
Χρυσοχοϊδης Βασιλείου Μιχαήλ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.chrisochoidis.gr
Κατσέλη Πελοπίδα Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα) Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.loukakatseli.gr
Κακλαμάνης Χρήστου Απόστολος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.apkaklamanis.gr
Αποστολάκη Γεωργίου Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.apostolakimilena.gr
Ανδρουλάκης Γρηγορίου Δημήτριος (Μίμης) Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.mimis.gr
Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Β’ ΑΘΗΝΩΝhttp://www.xenogiannakopoulou.gr
Ευθυμίου Δημητρίου Πέτρος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.petrosefthymiou.gr
Παπανδρέου Ανδρέα Βασιλική (Βάσω) Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.vpapandreou.gr/
Χυτήρης Γερασίμου Τηλέμαχος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.hitiris.gr
Κουτρουμάνης Σπυρίδωνος Γεώργιος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.koutroumanis.gr
Νταλάρα Γεωργίου Άννα Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.annadalara.gr
Γείτονας Ιωάννη Κωνσταντίνος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.gitonas.gr
Παπαϊωάννου Ηλία Μιλτιάδης Β’ ΑΘΗΝΩΝ
papmilt@otenet.gr, mpapaioannou@parliament.gr
Βούρος Στεφάνου Ιωάννης Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.giannisvouros.gr
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη Γεώργιος-Ερνέστος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.haralabopoulos.gr
Πρωτόπαπας Ιωάννη Χρήστος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
polxprot@otenet.gr
Μίχος Σπυρίδωνος Λάμπρος Β’ ΑΘΗΝΩΝ
labmichos@gmail.com
Μωραϊτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος) ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
http://www.moraitisthanos.gr
Μακρυπίδης Διονυσίου Ανδρέας ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
makrypidis@makrypidis.gr
Γιαννακά Δημητρίου Σοφία ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
http://www.giannaka.gr
Μανιάτης Αναστασίου Ιωάννης ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
http://www.maniatisy.gr/
Ρέππας Παναγιώτη Δημήτριος ΑΡΚΑΔΙΑΣ
http://www.dimitrisreppas.gr
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Οδυσσέας ΑΡΚΑΔΙΑΣ
http://www.odysseasnet.gr
Τσιρώνης Μιχαήλ Δημήτριος ΑΡΤΗΣ
http://www.dtsironis.gr
Στασινός Σωτηρίου Παύλος ΑΡΤΗΣ
p.stasinos@parliament.gr
Παπανδρέου Ανδρέα Γιώργος ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο)
gpapandreou@parliament.gr
Χριστοφιλοπούλου συζ. Δημητρίου Παρασκευή (Εύη) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο)http://www.christofilopoulou.gr
Πάγκαλος Γεωργίου Θεόδωρος ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο)
http://www.pangalos.gr
Ασπραδάκης Μιχαήλ Παντελεήμων (Παντελής) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο)
http://www.aspradakis.gr
Βρεττός Σπυρίδωνος Κωνσταντίνος (Ντίνος) ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπο)
http://www.dinosvrettos.gr/
Κατσιφάρας Ιωάννη Απόστολος ΑΧΑΪΑΣ
http://www.katsifaras.gr
Σπηλιόπουλος Γεωργίου Κωνσταντίνος ΑΧΑΪΑΣ
http://www.kspiliopoulos.gr
Παπαδόπουλος Ιωάννη Αθανάσιος ΑΧΑΪΑΣ
http://www.athanpapadopoulos.gr
Τριανταφυλλόπουλος Θεοδώρου Ανδρέας ΑΧΑΪΑΣ
http://www.triantafillopoulos.gr/
Τόγιας Ιωάννη Βασίλειος ΒΟΙΩΤΙΑΣ
togias@parliament.gr
Τσόνογλου -Βυλλιώτη Παράσχου Βασιλική ΒΟΙΩΤΙΑΣ
tsonoglou@hotmail.com
Αγάτσα Αριστείδη Αριάδνη ΒΟΙΩΤΙΑΣ
http://www.ariaagatsa.gr
Χαντάβας Αριστοτέλη Αθανάσιος ΓΡΕΒΕΝΩΝ
http://www.chantavas.gr
Αηδόνης Ευαγγέλου Χρήστος ΔΡΑΜΑΣ
xristos@aidonis.gr
Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα (Χαρά) ΔΡΑΜΑΣ
x.kefalidou@parliament.gr
Κρεμαστινός Θωμά Δημήτριος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
kremastinos@parliament.gr, kremastinos@gmail.com
Νικητιάδης Νικολάου Γεώργιος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
nikitiades@parliament.gr
Ζωίδης Ηλία Νικόλαος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
http://www.nikos-zoidis.gr
Κουσουρνάς Γεωργίου Ευστάθιος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
http://vo.pasok.gr/kousournas
Ντόλιος Πασχάλη Γεώργιος ΕΒΡΟΥ
gntolios@parliament.gr
Ρενταρή – Τέντε Νικολάου Όλγα ΕΒΡΟΥ
http://olgarentari.wordpress.com/
Τσιαούση Παναγιώτη Ελένη ΕΒΡΟΥ
http://www.tsiaousieleni.gr/
Περλεπέ – Σηφουνάκη Αγγέλου Αικατερίνη ΕΥΒΟΙΑΣ
http://www.perlepe.gr
Κεδίκογλου Άγγελου Συμεών ΕΥΒΟΙΑΣ
http://www.symeonkedikoglou.gr
Καρανίκας Δημητρίου Ηλίας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
http://www.karanikasilias.gr
Βαρβαρίγος Αντωνίου Δημήτριος ΖΑΚΥΝΘΟΥ
zak@parliament.gr , ppab@otenet.gr
Κατρίνης Ιωάννη Μιχαήλ ΗΛΕΙΑΣ
http://www.katrinis.gr
Κουτσούκος Δημητρίου Γιάννης ΗΛΕΙΑΣ
j.koutsoukos@parliament.gr
Αντωνακόπουλος Γεωργίου Παναγιώτης ΗΛΕΙΑΣ
antonakopoulostakis@gmail.com
Δημητρουλόπουλος Πανταζή Παναγιώτης (Τάκης) ΗΛΕΙΑΣ
http://vo.pasok.gr/takisdimitroulopoulos
Σιδηρόπουλος Γεωργίου Αναστάσιος ΗΜΑΘΙΑΣ
Γικόνογλου Μόσχου Αθανάσιος ΗΜΑΘΙΑΣ
Τόλκας Χαραλάμπους Άγγελος ΗΜΑΘΙΑΣ
info@tolkas.gr
Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://www.kegeroglou.gr
Αρναουτάκης Φωκίωνος Σταύρος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://www.arnaoutakis.gr
Παρασύρης Γεωργίου Φραγκίσκος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://www.fparasiris.gr
Στρατάκης Σοφοκλή Εμμανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
http://www.mstratakis.gr/
Σκραφνάκη Γρηγορίου Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
info@mskrafnaki.gr
Κατσούρας Σπυρίδωνα Χρήστος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
http://www.katsouras.gr
Βενιζέλος Βασιλείου Ευάγγελος Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.evenizelos.gr
Καστανίδης Γεωργίου Χαράλαμπος Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.kastanidisharis.gr
Αράπογλου Ανέστη Χρυσή Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
chrysaar@otenet.gr
Μαγκριώτης Αστερίου Ιωάννης Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.magriotis.blogspot.com
Καϊλή Aλεξάνδρου Ευδοξία-Εύα Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.evakaili.gr
Βούγιας Αλεξάνδρου Σπυρίδων Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.vougias.gr
Ρομπόπουλος Αποστόλου Θωμάς Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.thomasrobopoulos.gr
Γερανίδης Θεοδώρου Βασίλειος Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ geranidis@parliament.gr,geranidi@athserv.otenet.gr
Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.garvanitidis.gr
Παντούλας Χρήστου Μιχαήλ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
pandoulas@parliament.gr
Αργύρης Ιωάννη Ευάγγελος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://www.eargiris.gr
Οικονόμου Σωκράτη Αθανάσιος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://www.thanasisoikonomou.gr
Τιμοσίδης Ιωάννη Μιχαήλ ΚΑΒΑΛΑΣ
http://www.timosidis.gr
Παπουτσής Πασχάλη Δημήτριος ΚΑΒΑΛΑΣ
http://www.dpapoutsis.gr
Εμινίδης Κωνσταντίνου Σάββας ΚΑΒΑΛΑΣ
http://vo.pasok.gr/savvaseminidis/
Ρόβλιας Χρήστου Κωνσταντίνος ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
http://www.rovlias.gr
Σαλαγιάννης Βασιλείου Νικόλαος ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
http://www.Salagiannis.gr
Θεοχάρη Αριστοτέλη Μαρία ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
mtheoxar@otenet.gr
Πετσάλνικος Ιωάννη Φίλιππος ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
http://www.petsalnikos.gr
Γκερέκου Ιωάννη Αγγελική (‘Αντζελα) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
http://www.gerekou.gr
Μοσχόπουλος Αγαθαγγέλου Σπυρίδωνας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Φλωρίδης Διαμαντή Γεώργιος ΚΙΛΚΙΣ
http://www.floridis.gr
Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος ΚΙΛΚΙΣ
th.parastatidis@parliament.gr
Κουκουλόπουλος Δημητρίου Παρασκευάς ΚΟΖΑΝΗΣ
http://www.koukoulopoulos.gr
Αθανασιάδης Θεοδώρου Αλέξανδρος ΚΟΖΑΝΗΣ
athan8@otenet.gr
Βλατής Νικολάου Ιωάννης ΚΟΖΑΝΗΣ
http://www.vlatis.gr
Μπεγλίτης Ανδρέα Παναγιώτης ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
http://www.beglitis.gr
Φαρμάκη-Γκέκη Γεωργίου Αικατερίνη ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
://www.kfarmaki.gr
Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
http://www.manolakis.gr
Ρήγας Θεοφάνη Παναγιώτης ΚΥΚΛΑΔΩΝ
http://www.prigas.gr
Παπαμανώλης Νικολάου Γεώργιος ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γρηγοράκος Γεωργίου Λεωνίδας ΛΑΚΩΝΙΑΣ
http://www.grigorakos.gr
‘Εξαρχος Θεοδώρου Βασίλειος ΛΑΡΙΣΗΣ
http://vo.pasok.gr/eksarxos
Σαχινίδης Δημητρίου Φίλιππος ΛΑΡΙΣΗΣ
philippos@sachinidis.gr
Νασιώκας Παναγιώτη Έκτορας ΛΑΡΙΣΗΣ http://www.nasiokas.gr
Καρχιμάκης Ελευθερίου Μιχαήλ ΛΑΣΙΘΙΟΥ http://www.karximakis.gr
Σηφουνάκης Οδυσσέα Νικόλαος ΛΕΣΒΟΥ http://www.sifounakis.gr
Μαργέλης Νικολάου Σπυροπάνος ΛΕΥΚΑΔΟΣ smargelis@parliament.gr margelis@otenet.gr
Καρτάλης Ιωάννη Κωνσταντίνος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ grafeio1@kkartalis.gr
Ζήση Αθανασίου Ροδούλα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ zisi@parliament.gr , rodzissi@otenet.gr
Κουσελάς Ηλία Δημήτριος ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://kouselas.parliament.gr
Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://www.nadiagiannakopoulou.gr
Βουδούρης Γεωργίου Οδυσσέας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ http://www.odysseas-voudouris.gr
Μάντατζη Μουχάμερ Τσετίν ΞΑΝΘΗΣ mantatzi@parliament.gr , mantatzi.tsetin@gmail.com
Ξυνίδης Γεωργίου Σωκράτης ΞΑΝΘΗΣ s.xinidis@gmail.com , s.xynidis@parliament.gr
Καρύδης Μιχαήλ Δημήτριος Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://www.karydis.com.gr
Μπεντενιώτης Ανάργυρου Εμμανουήλ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ mpenteniotis@parliament.gr
Νιώτης Δημητρίου Γρηγόριος Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ niotis@ath.forthnet.gr , niotis@parliament.gr
Λιντζέρης Γεωργίου Δημήτριος Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://www.lintzeris.gr/
Διαμαντίδης Δημητρίου Ιωάννης Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://www.gdiamantidis.gr/
Τζάκρη Εμμανουήλ Θεοδώρα ΠΕΛΛΗΣ http://www.tzakri.gr
Θεοδωρίδης Ιωάννη Ηλίας ΠΕΛΛΗΣ ilias_theodoridis@hotmail.com
Γιουματζίδης Μελετίου Βασίλειος ΠΕΛΛΗΣ vasgiouma@gmail.com
Αμοιρίδης Παναγιώτη Ιωάννης ΠΙΕΡΙΑΣ www.g-amoiridis.gr
Παπαγεωργίου Ανδρέα Αθανάσιος ΠΙΕΡΙΑΣ http://www.thpapageorgiou.gr
Μίχου Κωνσταντίνου Μαρία ΠΙΕΡΙΑΣ http://www.mariamixou.gr
Όθωνας Όθωνα Εμμανουήλ ΡΕΘΥΜΝΗΣ http://www.m-othonas.gr
Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ ΡΟΔΟΠΗΣ ahmet.haciosman@gmail.com
Πεταλωτής Στυλιανού Γεώργιος ΡΟΔΟΠΗΣ stigeo@otenet.gr , giorgos_petalotis@parliament.gr
Βαρδίκος Χαραλάμπους Πυθαγόρας ΣΑΜΟΥ www.pvardikos.gr
Μπόλαρης Ηλία Μάρκος ΣΕΡΡΩΝ http://www.bolaris.gr
Κουτμερίδης Θεοδώρου Ευστάθιος ΣΕΡΡΩΝ http://www.koutmeridis.gr
Τζελέπης Γεωργίου Μιχαήλ ΣΕΡΡΩΝ http://www.tzelepis.net
Χάϊδος Ιωάννη Χρήστος ΤΡΙΚΑΛΩΝ http://www.chaidos.gr
Μαγκούφης Ευθυμίου Χρήστος ΤΡΙΚΑΛΩΝ ch.magoufis@parliament.gr
Μερεντίτη Δημητρίου Αθανασία (Σούλα) ΤΡΙΚΑΛΩΝ http://www.merentiti.gr
Τσώνης Αθανασίου Νικόλαος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ http://nikostsonis.blogspot.com
Αντωνίου Νικολάου Αντωνία (Τόνια) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ http://www.toniaantoniou.gr
Μπατζελή Γεωργίου Αικατερίνη ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ http://www.kbatzeli.gr
Παπαθανάση Κωνσταντίνου Αφροδίτη ΦΩΚΙΔΟΣ afropapathanasi@yahoo.gr ,papathanasi@parliament.gr
Δριβελέγκας Κωνσταντίνου Ιωάννης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ gdriv10@otenet.gr
Λαφαζάνης Γεωργίου Αργύριος ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ http://argirislafazanis.blogspot.com/
Δαμιανάκης Νικολάου Ευτύχιος ΧΑΝΙΩΝ edamianakis@otenet.gr
Σκουλάκης Γεωργίου Εμμανουήλ ΧΑΝΙΩΝ http://skoulakis.blogspot.com
Βαλυράκης Ιωαν. Ιωσήφ ΧΑΝΙΩΝ http://www.valirakis.gr
Τσουρή Στεφάνου Ελπίδα ΧΙΟΥ http://www.tsouri.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΔ (διεγράφη)
Ελισάβετ (Έλσα) Δημητρίου Παπαδημητρίου. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΡΟΝ (ηθελαν αν πουν ναι, αλλά…)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (Τηλ: (+30) 210 9000000 begin_of_the_skype_highlighting (+30) 210 9000000 end_of_the_skype_highlighting Fax: (+30) 210 9000100)
Ντόρα Μπακογιάννη.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης.
Λευτέρης Αυγενάκης.
Κώστας Κιλτίδης.
Γιώργος Κοντογιάννης.


http://patrinaki.blogspot.com/Η τεχνολογία των υπολογιστών έχει ξεπεράσει εδώ και αρκετό καιρό τα στενά όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Απόδειξη αυτού, ο ιός Stuxnet. Για την ακρίβεια, πρόκειται για ένα worm που έχει την δυνατότητα να εγκαθιστάται σε υπολογιστές και στοχεύει στα συστήματα SCADA που ελέγχουν την λειτουργία εμπορικών εργοστασίων και εγκαταστάσεων υποδομής (όπως υδραγωγεία και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).


Η ύπαρξη του ανακαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο, τον Ιούνιο του 2010, και είναι ακόμα άγνωστο το ποιος βρίσκεται πίσω από την δημιουργία του. Σύμφωνα με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Stuxnet, φέρεται να είναι ο βασικός υπεύθυνος για το ανεξήγητο κλείσιμο κάποιων πυρηνικών εργοστασίων στο Ιράν. Η έρευνα που έκανε η Symantec για την διάδοση του Stuxnet στο διαδίκτυο, απέδειξε ότι το 58% των υπολογιστών στο Ιραν έχουν μολυνθεί από το worm.

Ο Eugene Kaspersky, Co-Founder & CEO της Kaspersky Labs, περιέγραψε τον Stuxnet ως το “άνοιγμα του Κουτιού της Πανδώρας” και συμπληρώνει ότι πλέον περνάμε στην εποχή της κυβερνοτρομοκρατίας. Επίσημα η Kaspersky Labs δηλώνει:

Η βαθιά γνώση της τεχνολογίας SCADA, η εξειδίκευση της πολυεπίπεδης επίθεσης, η χρήση πολλαπλών zero-day ευπαθειών και νόμιμων πιστοποιητικών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Stuxnet δημιουργήθηκε από μια ομάδα ιδιαίτερα εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν στη διάθεση τους σημαντικούς πόρους και οικονομική υποστήριξη. [...] Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του worm Stuxnet είναι πιθανό να είχε τη στήριξη κάποιου κράτους, το οποίο έχει στη διάθεσή του σημαντικές πληροφορίες.

Όσοι έχουν δει τον τρόπο λειτουργίας του Stuxnet, μιλούν για ένα ιδιαίτερα sophisticated computer worm. Μάλιστα, είναι Open Source και μπορεί ο καθένας μας να τον κατεβάσει και να τον τροποποιήσει έτσι ώστε να επιτύχει τον σκοπό του. Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες και ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Stuxnet, μπορείτε να δείτε το εκπληκτικό video – infographic που ακολουθεί..


Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus from Patrick Clair on Vimeo.
Κι αν νομίζετε ακόμα ότι είναι “απλά ένας ιός”, τότε να σας ενημερώσουμε ότι ο Stuxnet έφτασε ακόμα και στο TED 2011 που διεξήχθη στην California. Εκεί, ο Ralph Langner μίλησε για τον Stuxnet και τις δυνατότητες του..

away.gr


Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Στό St.Moritz τής ‘Ελβετίας πραγματοποιήθηκε στίς 9-12.06. 2011, η ‘ετήσια (μυστική όπως πάντα καί χωρίς νά ‘επιτρέπεται δημοσιογραφική κάλυψη) Συνέλευση τής Λέσχης Bilderberg.

Τά θέματα πού σύζητήθηκαν ήταν :

Ανάπτυξη : Καινοτομία και δημοσιονομική πειθαρχία,

Tο ευρώ και οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

O ρόλος των αναπτυσσόμενων οικονομιών,

Κοινωνικά δίκτυα: Συνδετικότητα και θέματα ασφαλείας,

Nέες προκλήσεις στη Μέση Ανατολή,

Περιοχές σύγκρουσης,

Δημογραφικές προκλήσεις,

Κίνα,

Ελβετία: Μπορεί να παραμείνει επιτυχής στο μέλλον;

‘Από ‘Ελληνικής μεριάς συμμετείχαν οί :

Γεώργιος Δαυίδ – Πρόεδρος τής Coca -Cola 3Ε (είναι ‘ισόβιο μέλος τής λέσχης)

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου – ‘Υπουργός Οικονομίας

Λουκάς Τσουκάλης – Πρόεδρος τού ΕΛΙΑΜΕΠ ( ‘Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής καί ‘Εξωτερικής Πολιτικής)

Γκίκας Χαρδούβελης - Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank


* O καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, την τετραετία Μάϊος 2000 – Μάρτιος 2004 διετέλεσε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ.Σημίτη, σύμβουλος διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα την περίοδο 1996-2000 καί σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve of New York) την περίοδο 1987-1993.

Οι εργασίες του κ. Χαρδούβελη στο θέμα των υποχρεωτικών καταβολών ασφαλείας (margin requirements) συνέβαλαν ουσιαστικά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), σε δείκτες μετοχών στις ΗΠΑ μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1987.

** Οί 3 πρώτοι συμμετείχαν καί στήν περυσινή συνδιάσκεψη στήν ‘Ισπανία. (Λέσχη Bilderberg (Μπίλντερμπεργκ). ‘Ετήσια συνδιάσκεψη τού 2010 στήν ‘Ισπανία. ‘Η λίστα μέ τίς συμμετοχές καί τά θέματα πού συζητήθηκαν.)
Σύμφωνα με τη λίστα συμμετεχόντων που έχει διαρρεύσει, συμμετείχαν οι ακόλουθοι :

‘Επίτιμος Πρόεδρος : BEL Davignon, Etienne Vice Chairman, Suez-Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
GBR Agius, Marcus Chairman, Barclays PLC
USA Alexander, Keith B. Commander, USCYBERCOM; Director, National Security Agency
INT Almunia, Joaquín Vice President, European Commission; Commissioner for Competition
USA Altman, Roger C. Chairman, Evercore Partners Inc.
FIN Apunen, Matti Director, Finnish Business and Policy Forum EVA
PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
FRA Bazire, Nicolas Managing Director, Groupe Arnault /LVMH
ITA Bernabè, Franco CEO, Telecom Italia SpA
USA Bezos, Jeff Founder and CEO, Amazon.com
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björling, Ewa Minister for Trade
NLD Bolland, Marc J. Chief Executive, Marks and Spencer Group plc
CHE Brabeck-Letmathe, Peter Chairman, Nestlé S.A.
AUT Bronner, Oscar CEO and Publisher, Standard Medien AG
CAN Carney, Mark J. Governor, Bank of Canada
FRA Castries, Henri de Chairman and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, PRISA
NLD Chavannes, Marc E. Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism, University of Groningen
TUR Ciliv, Süreyya CEO, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
CAN Clark, Edmund President and CEO, TD Bank Financial Group
BEL Coene, Luc Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. CEO, Ripplewood Holdings, LLC
ESP Cospedal, María Dolores de Secretary General, Partido Popular
INT Daele, Frans van Chief of Staff to the President of the European Council
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.
DNK Eldrup, Anders CEO, DONG Energy
ITA Elkann, John Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
DNK Federspiel, Ulrik Vice President, Global Affairs, Haldor Topsøe A/S
USA Feldstein, Martin S. George F. Baker Professor of Economics, Harvard University
PRT Ferreira Alves, Clara CEO, Claref LDA; writer
GBR Flint, Douglas J. Group Chairman, HSBC Holdings plc
CHN Fu, Ying Vice Minister of Foreign Affairs
IRL Gallagher, Paul Senior Counsel; Former Attorney General
CHE Groth, Hans Senior Director, Healthcare Policy & Market Access, Oncology Business Unit, Pfizer Europe
TUR Gülek Domac, Tayyibe Former Minister of State
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
GRC Hardouvelis, Gikas A. Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG
USA Hoffman, Reid Co-founder and Executive Chairman, LinkedIn
CHN Huang, Yiping Professor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University
USA Hughes, Chris R. Co-founder, Facebook
USA Jacobs, Kenneth M. Chairman & CEO, Lazard
CHE Janom Steiner, Barbara Head of the Department of Justice, Security and Health, Canton Grisons
FIN Johansson, Ole Chairman, Confederation of the Finnish Industries EK
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
USA Kissinger, Henry A. Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USA Kleinfeld, Klaus Chairman and CEO, Alcoa
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
USA Kravis, Henry R. Co-Chairman and co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USA Kravis, Marie-Josée Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Vice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda
CHE Kudelski, André Chairman and CEO, Kudelski Group SA
GBR Lambert, Richard Independent Non-Executive Director, Ernst & Young
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
ESP León Gross, Bernardino Secretary General of the Spanish Presidency
CHE Leuthard, Doris Federal Councillor
FRA Lévy, Maurice Chairman and CEO, Publicis Groupe S.A.
BEL Leysen, Thomas Chairman, Umicore
USA Li, Cheng Senior Fellow and Director of Research, John L. Thornton China Center, Brookings Institution
DEU Löscher, Peter President and CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Member, House of Lords; Chairman, Global Counsel
IRL McDowell, Michael Senior Counsel, Law Library; Former Deputy Prime Minister
CAN McKenna, Frank Deputy Chair, TD Bank Financial Group
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
RUS Mordashov, Alexey A. CEO, Severstal
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Chief International Correspondent, Die Zeit
NLD Netherlands, H.M. the Queen of the
ESP Nin Génova, Juan María President and CEO, La Caixa
PRT Nogueira Leite, António Member of the Board, José de Mello Investimentos, SGPS, SA
NOR Norway, H.R.H. Crown Prince Haakon of
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
CAN Orbinksi, James Professor of Medicine and Political Science, University of Toronto
USA Orszag, Peter R. Vice Chairman, Citigroup Global Markets, Inc.
GBR Osborne, George Chancellor of the Exchequer
NOR Ottersen, Ole Petter Rector, University of Oslo
GRC Papaconstantinou, George Minister of Finance
TUR Pekin, Şefika Founding Partner, Pekin & Bayar Law Firm
FIN Pentikäinen, Mikael Publisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
CAN Prichard, J. Robert S. Chair, Torys LLP
CAN Reisman, Heather Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
INT Rompuy, Herman van President, European Council
USA Rose, Charlie Executive Editor and Anchor, Charlie Rose
NLD Rosenthal, Uri Minister of Foreign Affairs
AUT Rothensteiner, Walter Chairman of the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
FRA Roy, Olivier Professor of Social and Political Theory, European University Institute
USA Rubin, Robert E. Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
ITA Scaroni, Paolo CEO, Eni S.p.A.
CHE Schmid, Martin President, Government of the Canton Grisons
USA Schmidt, Eric Executive Chairman, Google Inc.
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
DNK Schütze, Peter Member of the Executive Management, Nordea Bank AB
CHE Schweiger, Rolf Member of the Swiss Council of States
INT Sheeran, Josette Executive Director, United Nations World Food Programme
CHE Soiron, Rolf Chairman of the Board, Holcim Ltd., Lonza Ltd.
INT Solana Madariaga, Javier President, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics
NOR Solberg, Erna Leader of the Conservative Party
ESP Spain, H.M. the Queen of
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
DEU Steinbrück, Peer Member of the Bundestag; Former Minister of Finance
GBR Stewart, Rory Member of Parliament
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, Goldman Sachs International
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
ITA Tremonti, Giulio Minister of Economy and Finance
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President, ELIAMEP
USA Varney, Christine A. Assistant Attorney General for Antitrust
CHE Vasella, Daniel L. Chairman, Novartis AG
USA Vaupel, James W. Founding Director, Max Planck Institute for Demographic Research
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
USA Warsh, Kevin Former Governor, Federal Reserve Board
NLD Winter, Jaap W. Partner, De Brauw Blackstone Westbroek
CHE Witmer, Jürg Chairman, Givaudan SA and Clariant AG
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group


Εισηγητές
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist
GBR Wooldridge, Adrian D. Foreign Correspondent, The Economist


‘Ο ‘επικεφαλής τής Deusche Bank , Josef Ackermann, χαμογελαστός ίσως καί λόγω τών φημών πού τόν θέλουν νά ‘αναλαμβάνει τήν προεδρία τής Λέσχης Bilderberg.


Rolf Soiron, ό ηγέτης τής Holcim Ltd, 2ης ‘εταιρίας στόν πλανήτη στήν προμήθεια τσιμέντου, πέτρας, άμμου καί χαλικιού μέ συνολικά έσοδα τό 2010 21,65 δισ. δολλάρια.Jorma Olila (δεύτερος ‘από τά αριστερά), πρόεδρος τής Royal Dutch Shell πασίγνωστης ‘εταιρίας πετρελαίου, φυσικού ‘αερίου καί πετροχημικών. Η ‘εταιρία είχε έσοδα τό 2010 368,58 δισ. δολλάρια. !!!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Λέσχη Bilderberg (Μπίλντερμπεργκ) πήρε τό όνομα της ‘από τό ξενοδοχείο πού έλαβε χώρα ή πρώτη Διάσκεψη στίς 29 – 31 Μαίου τού 1954, στήν πόλη Oosterbeek τής ‘Ολλανδίας.

Οί ηγέτες πού συνέλαβαν τήν ιδέα τής Συνδιάσκεψης είχαν σάν σκοπό τήν στενώτερη συνεργασία μέταξυ Βόρειας ‘Αμερικής καί Δυτικής Ευρώπης στά κοινά κρίσιμα προβλήματα.

‘Εμπνευστής τής ‘ιδέας ήταν ό Πολωνός Πολιτικός Josef Retinger, πού ‘εξέφρασε τήν ‘ανησυχία γία τό όλο καί διογκούμενο ‘Αντιαμερικανικό κλίμα τής έποχής, καί είχε σάν σκοπό τήν προώθηση τού ”’Ατλαντισμού”. (Κάτι σάν Think Tank τού ΝΑΤΟ δηλαδή). Στήν άρχή προσέγγισε τόν Πρίγκηπα Βερνάρδο (Bernhrad) τής Όλλανδίας, τόν Βέλγο Πρωθυπουργό Paul Van Zeelend, καί τόν ‘ηγήτορα τής ‘εταιρίας Unilever Dutchman Paul Rijkens. ‘Ο Βερνάρδος μέ τήν σειρά του ήρθε σέ ‘επαφή μέ τόν τότε ‘επικεφαλής τής CIA Walter Bedell Smith.

‘Ετσι φτάσαμε στό πρώτο Συνέδριο στήν ‘Ολλανδία μέ 50 ‘εκπροσώπους (οί 11 ‘από τήν Άμερική), ‘από 11 χώρες.

Τό 1957 ήταν ή πρώτη φορά πού τό συνέδριο έγινε στίς Η.Π.Α. μέ προσφορά 30.000 δολλαρίων ‘απο τό Ίδρυμα Φόρντ (Ford Foundation), τό ‘οποίο χρηματοδότησε ‘επισης τίς συνεδριάσεις τού 1959 καί 1963.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Οί συζητήσεις συμφωνήθηκε νά χαρακτηριστούν ώς ‘ανεπίσημες (off-the-record).

Η μυστικότητα τών συνομιλιών έχει σκοπό (υποτίθεται) οί συμμετέχοντες νά μιλάνε ‘ανοιχτά καί ‘ελεύθερα. (Άρα ‘εκτός Λέσχης μιλάνε καλυμμένα καί μέ φόβο;)

Στίς Συνεδράσεις καμμία ‘απόφαση-ψήφισμα δέν προτείνεται, δέν γίνεται καμμία ψηφοφορία γία κανένα θέμα καί καμμία ‘επίσημη έκθεση πολιτικής δέν ‘εκδίδεται, ούτε ‘εκδίδονται δελτία τύπου.

Οί συνεδριάσεις είναι κλειστές γία τό κοινό καί τά μέσα ένημέρωσης.

Τά Θέματα πού συζητούνται συνήθως είναι η ‘Εξωτερικές Πολιτικές Ύποθέσεις, η Παγκόσμια Οικονομία καί ‘Ασφάλεια καθώς καί Στρατιωτικά ζητήματα.

Οί ‘ετήσιες συνεδριάσεις κράτουσαν 3 μέρες μέχρι τό 1990 καί ‘από τότε μέχρι σήμερα 4 μέρες.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 58 διασκέψεις , σέ 18 διαφορετικές χώρες τής Ευρώπης καί τής Βόρειας ‘Αμερικής (Η.Π.Α. καί Καναδάς είναι οί συμμετοχές ‘απο ‘εκεί).

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οί Προσκλήσεις συμμετοχής στήν Συνεδρίαση γίνονται ‘από τόν Πρόεδρο μετά ‘από διαβούλευση μέ τά μέλη τού Συμβουλίου.

Οί συμμετέχοντες ‘επιλέγονται γιά τήν ‘εμπειρία, τή γνώση, τή στάση καί τήν συμβολή τους στήν ‘επιλεγμένη ‘ημερήσια διάταξη.

Συνήθως υπάρχουν περίπου 120 συμμετέχοντες έκ τών ‘οποίων τά 2/3 από τήν Ευρώπη καί οί ‘υπόλοιποι από τή Βόρεια Αμερική.

Περίπου τό 1/3 είναι από τήν κυβέρνηση καί τήν πολιτική, καί τά 2/3 από τή χρηματοδότηση, τή βιομηχανία, τήν ‘εργασία, τήν εκπαίδευση καί τίς επικοινωνίες.

Οί συμμετέχοντες παρευρίσκονται στήν Διασκέψη τής Bilderberg ‘διωτικά καί όχι μέ τήν δημόσια ‘ιδιότητα τους.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Λέσχη κυβερνάται από μιά ‘οργανωτική ‘επιτροπή πού ‘υποδεικνύει έναν πρόεδρο, ενώ τά μέλη ‘εκλέγονται γιά μιά 4ετή θητεία όμως μπορούν καί νά ‘επανεκλεγούν.

Οί κύριες ‘αρμοδιότητες τού προέδρου είναι νά ηγείται τής ‘οργανωτικής επιτροπής καί νά προετοιμάζει μαζί τους τό πρόγραμμα τών διασκέψεων καί τήν ‘επιλογή τών συμμετεχόντων. Κάνει ‘επίσης τίς προτάσεις στήν ‘οργανωτική ‘επιτροπή σχετικά μέ τή σύνθεσή του. Οι εκθέσεις εκτελεστικών γραμματέων στον πρόεδρο.

Οί δαπάνες γία τήν διατήρηση τής γραμματείας τών συνεδριάσεων τής Bilderberg, καλύπτονται πλήρως από την ιδιωτική συνδρομή. Οι δαπάνες φιλοξενίας τής ‘ετήσιας συνάντησης είναι ευθύνη τών μελών τού Οργανωτικού Συμβουλίου τής χώρας ‘υποδοχής.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 58 Συνεδριάσεις

29-31 Μαίου 1954 Oosterbeek, Ολλανδία

18-20 Μαρτίου 1955 Barbizon, Γαλλία

23-25 Σεπτεμβρίου 1955 Garmisch-Partenkirchen, Δυτική Γερμανία

11-13 Μαίου 1956 Fredensborg, Δανία

15-17 Φεβρουαρίου 1957 St. Simons Island, Georgia, Η.Π.Α.

4-6 Οκτωβρίου 1957 Fiuggi, Ιταλία

13-15 Σεπτεμβρίου 1958 Buxton, Αγγλία

18-20 Σεπτεμβρίου 1959 Yesilkoy, Τουρκία

28-29 Μαίου1960 Bürgenstock, Ελβετία

21-23 Απριλίου 1961 St. Castin, Καναδάς

18-20 Μαίου 1962 Saltsjöbaden, Σουηδία

29-31 Μαίου 1963 Cannes, Γαλλία

20-22 Μαρτίου 1964 Williamsburg, Virginia, Η.Π.Α.

2-4 Απριλίου 1965 Villa d’Este, Ιταλία

25-27 Μαρτίου 1966 Wiesbaden, Δυτική Γερμανία

31 Μαρτίου-2 Απριλίου 1967 Cambridge, Αγγλία

26-28 Απριλίου 1968 Mont Tremblant, Καναδάς

9-11 Μαίου 1969 Marienlyst, Δανία

17-19 Απριλίου 1970 Bad Ragaz, Ελβετία

23-25 Απριλίου 1971 Woodstock, Vermont, Η.Π.Α.

21-23 Απριλίου 1972 Knokke, Βέλγιο

11-13 Μαίου 1973 Saltsjöbaden, Σουηδία

19-21 Απριλίου 1974 Megève, Γαλλία

25-27 Απριλίου 1975 Çesme, Τουρκία

22-24 Απριλίου 1977 Torquay, Αγγλία

21-23 Απριλίου 1978 Princeton, New Jersey, Η.Π.Α.

27-29 Απριλίου 1979 Baden, Αυστρία

18-20 Απριλίου 1980 Aachen, Δυτική Γερμανία

15-17 Μαίου 1981 Bürgenstock, Ελβετία

14-16 Μαίου 1982 Sandefjord, Νορβηγία

13-15 Μαίου 1983 Montebello, Καναδάς

11-13 Μαίου 1984 Saltsjöbaden, Σουηδία

10-12 Μαίου 1985 Rye Brook, New York, Η.Π.Α.

25-27 Απριλίου 1986 Gleneagles, Σκωτία

24-26 Απριλίου 1987 Villa d’Este, Ιταλία

3-5 Ιουνίου 1988 Telfs-Buchen, Αυστρία

12-14 Μαίου 1989 La Toja, Ισπανία

11-13 Μαίου 1990 Glen Cove, New York, Η.Π.Α.

6-9 Ιουνίου 1991 Baden-Baden, Γερμανία

21-24 Μαίου 1992 Evian-Les-Bains, Γαλλία

22-25 Απριλίου 1993 Vouliagmeni, Ελλάδα

2-5 Ιουνίου 1994 Helsinki, Φινλανδία

8-11 Ιουνίου 1995 Bürgenstock, Ελβετία

30 Μαίου-2 Ιουνίου 1996 Toronto, Καναδάς

12-15 Ιουνίου 1997 Atlanta, Georgia, Η.Π.Α.

14-17 Μαίου 1998 Turnberry, Σκωτία

3-6 Ιουνίου 1999 Sintra, Πορτογαλία

1-3 Ιουνίου 2000 Brussels, Βέλγιο

24-27 Μαίου 2001 Stenungsund, Σουηδία

30 Μαίου-2 Ιουνίου 2002 Chantilly, Virginia, Η.Π.Α.

15-18 Μαίου 2003 Versailles, Γαλλία

3-6 Ιουνίου 2004 Stresa, Ιταλία

5-8 Μαίου 2005 Rottach-Egern, Γερμανία (στό ξενοδοχείο Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt)

8-11 Ιουνίου 2006 Ottawa, Καναδάς (στό ξενοδοχείο Brookstreet Hotel

31 Μαίου-3 Ιουνίου 2007 Constantinople, Τουρκία (στό ξενοδοχείο Ritz-Carlton)

5-8 Ιουνίου 2008 Chantilly, Virginia, Η.Π.Α. (στό ξενοδοχείο Westfields Marriott)

14-17 Μαίου 2009 Vouliagmeni, Ελλάδα (στό ξενοδοχείο ‘Αστέρας – Astir Palace)

3-6 Ιουνίου 2010 Sitges, Ισπανία (στό ξενοδοχείο Dolce)

.

Άρα οί Συνεδριάσεις έγιναν σέ 18 μέχρι τώρα χώρες, τίς ‘εξής φορές σέ κάθε μία :

Η.Π.Α. 9

Καναδάς 5

Ηνωμένο Βασίλειο 5 (Αγγλία 3 – Σκωτία 2)

Γαλλία 5

Γερμανία 5

Ελβετία 4

Ιταλία 4

Σουηδία 4

Τουρκία 3

Αυστρία 2

Βέλγιο 2

Δανία 2

Ελλάδα 2

Ισπανία 2

Νορβηγία 1

Ολλανδία 1

Πορτογαλία 1

Φινλανδία 1

.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Πρόεδρος : Etienne Davignon, Vice Chairman Suez-Tractebel

Μέλος Συμβουλευτικής ‘Ομάδας : Η.Π.Α. David Rockefeller

Μέλη :

Η.Π.Α. Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC

Η.Π.Α. Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC

Η.ΠΑ. Kissinger, Henry A. Chairman, Kissinger Associates, Inc.

Η.Π.Α. Kleinfeld, Klaus Chairman and CEO, Alcoa

Η.Π.Α. Kravis, Marie-Josée Senior Fellow, Hudson Institute

Η.ΠΑ. Mathews, Jessica T. President, Carnegie Endowment for International Peace

Η.Π.Α Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research

Η.Π.Α Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC

Μεγάλη Βρεττανία Clarke, Kenneth Member of Parliament

Μεγάλη Βρεττανία Kerr, John Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc; Member, the House of Lords

Μεγάλη Βρεττανία Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG

Γερμανία Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG

Γερμανία Enders, Thomas CEO, Airbus SAS

Γερμανία Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit

Ιταλία Bernabè, Franco CEO, Telecom Italia S.p.A. Ιταλία Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi

Ιταλία Padoa-Schioppa, Tomasso Former Minister of Finance; President of Notre Europe

Καναδάς Clark, Edmund President and CEO, TD Bank Financial Group

Καναδάς Reisman, Heather Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc

Γαλλία Castries, Henri de Chairman and CEO, AXA

Γαλλία Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations (IFRI)

Δανία Eldrup, Anders CEO, DONG Energy A/S

Ελβετία Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB

Ελλάδα David, George A. Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.

Ιρλανδία Sutherland, Peter D. Chairman, Goldman Sachs International

Ισπανία Cebrián, Juan Luis CEO, PRISA

Νορβηγία Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA

Ολλανδία Halberstadt, Victor Professor of Public Economics, Leiden University

Πορτογαλία Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister

Τουρκία Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.

Τσεχία Vasella, Daniel L. Chairman, Novartis AG

Φινλανδία Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε στίς 29 Μαίου τού 1954, τήν ίδια ημέρα μέ τήν Άλωση τής Κωνσταντινούπολης (29 Μαίου 1453), 500+1 χρόνια μετά. !!!

Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στήν ‘Ολλανδία καί ‘από τότε δέν ξαναέγινε εκεί.

‘Εχουν γίνει 58 συνεδριάσεις μέχρι σήμερα.

Οί συνεδριάσεις έχουν γίνει σέ 18 χώρες μέχρι στιγμής, 2 τής ‘Αμερικής καί 16 Ευρωπαικές.

Στήν Βόρειο Άμερική (Η.Π.Α – Καναδάς) έχουν γίνει οί 14 (24%), καί στήν Ευρώπη οί υπόλοιπες 44 (76%).


norfid.wordpress.com