Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Νοστράδαμος 2012 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ή Η ΑΡΧΗ ?

Βάση του τρομοκρατικού σχεδιου...