Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Zeitgeist ΙΙΙ


Zeitgeist ΙΙΙ : Προχωρώντας μπροστά, με τον σκηνοθέτη Peter Joseph, είναι ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσιάζει μια υπόθεση για την μετάβαση από το σημερινό κοινωνικοοικονομικό νομισματικής παράδειγμα το οποίο διέπει το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας.

Αναφέρετε σε θέματα πολιτιστικού σχετικισμού, ιδεολογίας και παράδοσης και προχωρώντας στον πυρήνα όλων , εμπειρικά "στο έδαφος η ζωή» ιδιότητες της ανθρώπινης και κοινωνικής επιβίωσης, προεκτείνοντας τους αμετάβλητους φυσικούς νόμους σε ένα νέο βιώσιμο κοινωνικό παράδειγμα που ονομάζεται "οικονομία βασισμένη σε πόρους ".