Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΣ

Η ομιλία έγινε στης 24/9/14010, και ήταν η τελευταία του ομιλία.


http://www.fourakis-kea.com

http://www.alshellas.gr/