Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Αφιερωμένο στα ξεχωριστά άτομα που βλέπουν με κλειστά τα ματιά . . .Θα πρέπει να κρατάτε τις πύλες κλειστές σε αυτούς που θέλουν να σας πάρουν κάτι που επιζητούν.. να σας κλέψουν το φως …
Οι πύλες θα πρέπει να ειναι ανοιχτές μόνο σε όμοιους ( καθώς μόνο όμοιος μπορεί να κατανοήσει όμοιο Τζορντάνο Μπρούνο) …