Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

A.T.I.A. Νοέμβριος 2012
1 Νοεμβρίου 2012   
Η.Π.Α.  Oregon πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 

2 Νοεμβρίου 2012   
Η.Π.Α. Phoenix πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
 
6 Νοεμβρίου 2012 
Η.Π.Α. Νότια Καρολίνα πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
10 Νοεμβρίου 2012  
Malaysia, Sarawak Borneo πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
 
11 Νοεμβρίου 2012  
Η.Π.Α. Westlake Village Καλιφόρνια πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
 
 
15 Νοεμβρίου 2012
Μεξικό πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
26 Νοεμβρίου 2012 
Η.Π.Α. Princeton, Indiana πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
27 Νοεμβρίου 2012
Η.Π.Α. Florida  πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
 
30 Νοεμβρίου 2012
Αργεντινή  πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
30 Νοεμβρίου 2012
Χιλή Santiago  πιθανόν  Α.Τ.Ι.Α.
 
 
 
Ο.Ε.Α.Φ.